สวนพันธุ์ข่าเหลือง อ.บุญเพ็ง
โทร 095-920-3289
  • th

รีวิวลูกค้า


รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้าของเรา

 

ลูกไร่ล้างและแพ็คถุงละ 10 กก. มาขายคืนให้


ลูกไร่ขุดข่าเหลืองอ่อนอายุ 8 เดือน มาขายคืนให้


จัดส่งให้ถึงบ้าน 1,500 โล ที่ จ.นครพนม


จัดส่งโดยรถ บ.ntc รับ-ส่งพัสดุด่วน จำกัด


คุณตำรวจจาก จ.พิจิตร มารับพันธุ์ข่าเหลืองแท้ไปดูแล 700 กก.


คุณครูจาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงานพร้อมรับพันธุ์ข่ากลับไปปลูก‬


พันธุ์ข่าเหลือง 400 กิโลกรัม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ‬


 

พันธุ์ข่าเหลือง 1,000 กิโลกรัม จ.เพชรบูรณ์


 

พันธุ์ข่าเหลือง 1,000 กิโลกรัม จ.เพชรบูรณ์


 

‎พันธุ์ข่าเหลือง‬ 100 กิโลกรัม จ.ขอนแก่น


 

พันธุ์ข่าเหลือง‬ 800 กิโลกรัม จ.อุบลราชธานี


 

พันธุ์ข่าเหลือง 800 กิโลกรัม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


 

ข่าเหลืองอ่อน‬ ‪ข่าเหลืองแก่‬ พร้อมส่งตลาดค้าส่ง


 

พันธุ์ข่าเหลือง 150 กิโลกรัม อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


 

อ.นิพนธ์ มาศึกษาดูงานการปลูกข่าเหลืองปลอดสารพิษ


 

พันธุ์ข่าเหลือง 1,000 บาท อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น


 

รับซื้อข่าเหลืองอ่อน อายุ 8 เดือน จากลูกสวน